• Automatyzacja zarządzania

  bezpieczeństwem IT w organizacji

  Szybka obsługa incydentów / Większa kontrola / Efektywne zarządzanie

  zobacz więcej
 • Elektroniczna dokumentacja

  sieci, systemów i zabezpieczeń IT

  Spełnienie wymagań prawa / Kreator generowania raportów / Dedykowane narzędzia

  zobacz więcej
 • Optymalizacja kosztów rozwoju

  i utrzymania bezpieczeństwa IT

  Identyfikacja podatności / Audytowanie zabezpieczeń / Modelowanie zagrożeń

  zobacz więcej
 • Zapewnienie ciągłości działania

  krytycznych procesów organizacji

  Alarmowanie o incydentach / Analiza logów / Bussines Impact Analysys

  zobacz więcej

Kontakt


ESECURE SP. Z O.O.

ul. Hoffmanowej 19,
PL-35016 Rzeszów
tel.: +48 17 779 6246
biuro@esecure.pl

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 162 A
02-342 Warszawa

Dane rejestrowe

Esecure Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19
PL-35016 Rzeszów

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000350718
REGON: 180539624
NIP: 6842590749
Kapitał zakładowy: 657.700,00 PLN wpłacony w całości.

Reprezentacja:
Krzysztof Gortat – Prezes Zarządu
Kinga Wójcicka Pogorzelec – Członek Zarządu

MATERIAŁY DO POBRANIA

Company Overview SIEM-SOAR

FORMUARZ KONTAKTOWY

  Wypełniając formularz zgadzam się na przetwarzanie podanych danych osobowych przez ESECURE Sp. z o.o. z siedzibą w 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19 oraz przyjmuję do wiadomości, że firma ESECURE Sp. z o.o. jest Administratorem podanych bądź uzyskanych danych osobowych. Dane zebrane przez firmę ESECURE Sp. z o.o. będą przetwarzane w celu kontaktu, informowania o nowych produktach i promocjach oraz archiwalno - statystycznym. Mam prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie danych jest dobrowolne.