• Automatyzacja zarządzania

  bezpieczeństwem IT w organizacji

  Szybka obsługa incydentów / Większa kontrola / Efektywne zarządzanie

  zobacz więcej
 • Elektroniczna dokumentacja

  sieci, systemów i zabezpieczeń IT

  Spełnienie wymagań prawa / Kreator generowania raportów / Dedykowane narzędzia

  zobacz więcej
 • Optymalizacja kosztów rozwoju

  i utrzymania bezpieczeństwa IT

  Identyfikacja podatności / Audytowanie zabezpieczeń / Modelowanie zagrożeń

  zobacz więcej
 • Zapewnienie ciągłości działania

  krytycznych procesów organizacji

  Alarmowanie o incydentach / Analiza logów / Bussines Impact Analysys

  zobacz więcej

Polityka RODO


Informujemy, iż spółka eSecure Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 19, jest administratorem danych osobowych. Są one przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Ponadto informujemy, że:
1)    Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu prowadzenia działalności handlowej i marketingowej a podstawą prawną przetwarzania w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działalności gospodarczej. Dotyczy to dostarczania informacji m.in. o webinariach, produktach, usługach oraz innych informacji handlowych drogą elektroniczną.
2)    Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu udziału w programie partnerskim lub kontaktu z firmą eSecure (po podaniu tych danych w dedykowanym formularzu) a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO, czyli udzielona zgoda. Zgodę można cofnąć poprzez kontakt na e-maila: info@esecure.pl
3)    Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • osoby upoważniane przez Administratora – będą to pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby realizować swoje obowiązki,
 • nasi autoryzowani partnerzy,
 • uprawnione organy państwowe w tym organy nadzorcze w zakresie ich uprawnień.

4)    Dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 lat od daty ich ostatniego przetwarzania, wyjątek może stanowić wpłynięcie wniosku o usunięcie danych, cofnięcie zgody lub sprzeciw wobec ich przetwarzania. W takich przypadkach okres przechowywania będzie ustalany indywidualnie i podawany do informacji osobie, której wniosek dotyczy.
5)    Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych.
6)    W razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7)    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a w przypadku nie podania danych kontaktowych (oraz innych danych umieszczonych w formularzu) uniemożliwia nawiązanie kontaktu.
8)    Dane osobowe nie są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania.

W celu realizacji swoich praw lub w przypadku pytań, wątpliwości zapraszamy do kontaktu: info@esecure.pl

MATERIAŁY DO POBRANIA

Company Overview SIEM-SOAR

FORMUARZ KONTAKTOWY

  Wypełniając formularz zgadzam się na przetwarzanie podanych danych osobowych przez ESECURE Sp. z o.o. z siedzibą w 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19 oraz przyjmuję do wiadomości, że firma ESECURE Sp. z o.o. jest Administratorem podanych bądź uzyskanych danych osobowych. Dane zebrane przez firmę ESECURE Sp. z o.o. będą przetwarzane w celu kontaktu, informowania o nowych produktach i promocjach oraz archiwalno - statystycznym. Mam prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie danych jest dobrowolne.